Docklands Solicitor

Latest legal news from Docklands Solicitors, Kaslers Solicitors LLP.

Friday, 15 October 2010

 

Wzrost Minimalnej Płacy Ustawowej

Od 1 października 2010, Minimalna Płaca Ustawowa (MPU) wzrasta do £5.93 dla pracowników powyżej 21 lat; do £4.92 dla tych między 18 i 20 lat; do £3.64 dla tych między 16 i 17 lat i do £2.50 dla terminatorów poniżej 19 lat albo w ich pierwszym roku terminowania.

Wyjątki

Jednak, MPU nie dotyczy, między innymi:

• Studentów na praktykach studenckich które są częścią kursów wyższego wykształcenia, pod warunkiem że kursy te nie wymagają od studentów wykonania praktyk dłuższych niż jeden rok

• Niektórych rządowych i Europejskich projektów i programów

• Innych rzadszych wyjątków

Przestępstwo karne

Pracodawcy którzy nie przestrzegają ustaw dotyczących MPU, popełniają przeztępstwo karne, karane grzywną do £5000 oraz zapisem w rejestrze karnym, jeżeli:

• odmawiają albo świadomie zaniedbują zapłaty pracownikom stawki ustalonej przez MPU

• nie prowadzą i nie zachowują żadnych dokumentów dotyczących wynagrodzeń płaconych pracownikom

• wprowadzają, świadomie powodują wprowadzanie lub pozwalają wprowadzać do takich dokumentów fałszywe informacje

• przedstawiają lub dostarczają fałszywe dokumenty albo informacje

• świadomie opóźniają lub utrudniają prace urzędnika

• odmawiają odpowiedzi na pytania, dostarczenia lub przedstawienia informacji albo dokumentów na proźbę urzędników

Autorem tego tekstu jest Selwan Yousif, Prawnik, z kancelarji prawniczej Kaslers Solicitors LLP pod numerem 07795 821 803

Tłumaczem jest Karolina Rosochowska, Szkocki Prawnik, także z Kaslers Solicitors LLP pod numerem 07841 868 831

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]

Archives

Call Michael Breeze on 07900 195 195 or call 0845 270 2511 to if you need legal advise about any of these issues

Kaslers Solicitors LLP is a limited liability partnership registered in England under LLP no. OC310653; authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority under reg no 408936; governed by professional rules set out in the Code of Conduct click here to visit and has its registered office / main trading address at Suite 3, 10 Churchill Square, Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4YU - tel: +44 (0)845 270 2511; fax: +44 (0)845 270 2513; DX 92863 West Malling.
The LLP Members are Michael D Breeze LL.B (Hons) (SRA reg no 110184) and Simon McCree Scott LL.B (Hons) (SRA reg no 298202).